Wreck this Journal with Me

A few years ago I started a Wreck this Journal, but I never finished it. I bought a new Journal last month and I finally started working on this new book.

What is Wreck this Journal?

In case you haven’t heard about Wreck this Journal before, it’s basically an creative activity notebook for adults created by Keri Smith. Each page has different directions on it and you can interpret the task any way you like. It’s about thinking out of the box and coloring outside of the lines.

Through a series of creatively and quirkily illustrated prompts, acclaimed artist Keri Smith encourages journalers to engage in ‘destructive’ acts in order to experience the true creative process. Readers are introduced to a new way of art and journal making, discovering novel ways to escape the fear of the blank page and fully engage in the creative process.

Examples of the tasks you can find in the Journal;

 • Crack the spine.
 • Drip something on this page.
 • A page for four letter words.
Freeze this page.

Een paar jaar geleden ben ik begonnen in een Wreck this Journal, maar ik heb hem nooit afgemaakt. Ik heb vorige maand een nieuwe Journal gekocht en ik ben er eindelijk in begonnen.

Wat is Wreck this Journal?

Voor als je nog nooit van Wreck this Journal gehoord hebt, het is in feite een creatief activiteiten boek voor volwassenen gemaakt door Keri Smith. Elke pagina heeft een andere opdracht en het aan jou hoe je deze opdracht uitvoert. Het gaat om creatief nadenken en buiten de lijntjes durven te kleuren.

Met een reeks creatief en bijzonder geïllustreerde vragen spoort de befaamde artiest Keri Smith dagboekhouders aan om ‘destructieve’ daden uit te voeren om het ware creatieve proces te ervaren. Lezers worden geïntroduceerd tot een nieuwe manier van kunst en dagboeken bijhouden en ontdekken nieuwe manieren om de angst voor lege pagina te trotseren en volledig op te gaan in het creatieve proces.

Voorbeelden van de opdrachten die je kan vinden in de Journal;

 • Breek de rug van het boek.
 • Druppel iets op deze pagina.
 • Een pagina voor vierletter woorden.
Continue Reading

21 Random Acts of Kindness

Sometimes life can get overwhelming.. Just the other day I wasn’t doing great and my colleague send me a text saying that she was thinking of me. It was a simple act of kindness and it was just what I needed. Sometimes it’s the smallest act that makes the biggest impact.

Random Acts of Kindness – Day

Tomorrow, February 17, it’s Random Acts of Kindness – day. I believe every day should be a day to be kind, but let’s try a bit harder tomorrow. Being kind and compassionate not only helps other people, but also makes one happy and healthier. Maybe this has something to do with karma. Maybe it’s just because when you do good to others, you notice good things around you.

And don’t forget; Kindness is free and most acts of kindness don’t take up more than a minute of your time.

Soms kan het leven overweldigend zijn.. Laatst had ik een dag dat ik niet lekker in mijn vel zat. Een collega stuurde mij toen een berichtje om te zeggen dat ze aan me dacht. Het was een simpel gebaar en het was precies wat ik nodig had. Soms zijn het de kleinste dingen die de grootste impact hebben.

Random Acts of Kindness – Dag

Morgen, 17 februari, is het “Random Acts of Kindness” – dag. Ik vind zelf dat elke dag een dag is om vriendelijk te zijn, maar laten we morgen extra ons best doen. Vriendelijk en medelevend zijn helpt niet alleen andere mensen, maar het maakt je ook zelf gelukkig en gezonder. Misschien heeft dit te maken met karma. Misschien komt dit gewoon doordat als we iets goeds doen voor een ander, we ook meer goede dingen om ons heen zien.

En vergeet niet; Vriendelijkheid is gratis en de meeste dingen die je voor een ander kunt doen kosten je minder dan een minuut.

Continue Reading

Bullet Journal – 25 Habit Tracker ideas

What is a Habit Tracker?

Every month I include a Habit Tracker in my Bullet Journal. It’s one of the things I love about my Bullet Journaling and it’s one of the things that boosts my productivity. It’s a chart which allows me to keep track of my habits and to see how I’m progressing. It’s a helpful tool to manage my time and to see what I do on a daily (or not so daily) basis. Also Habit Trackers are a great way to save you time re-writing the same tasks multiple times per week to remind you to do those tasks.

Habit Tracker

Elke maand hou ik een Habit Tracker bij in mijn Bullet Journal. Het is een van de dingen die ik fijn vindt aan Bullet Journaling en het is een overzicht dat bijdraagt aan mijn productiviteit. Het is een manier om overzicht te houden over bepaalde gewoontes en om te zien of ik vooruitgang boek. Het is een tracker die me bewust maakt van waar ik mijn tijd in stop en wat ik dagelijks doe (of juist niet doe). Ook kun je een Habit Tracker gebruiken om dagelijks terugkerende taken bij te houden, zodat je deze niet dagelijks hoeft op te schrijven.

Continue Reading

Bullet Journal – February Setup

February is right around the corner, which means it’s time to set up my Bullet Journal. For this month, I choose to draw flowers and use red and yellow as my focal colors.

February cover page.

Het is al weer bijna februari en dat betekend dat het tijd is om mijn Bullet Journal klaar te maken voor komende maand. Ik heb ervoor gekozen om bloemen te tekenen en de kleuren geel en rood te gebruiken.

Continue Reading

Bullet Journal – Postcrossing Tracker

In 2017 I started with Bullet Journaling. For 2018 I started in a new journal. I write down my plans and goals, but I also like to make lists and track things. One of the things I track in my Bullet Journal are the postcards I send with Postcrossing.

What is Postcrossing?
Postcrossing is a project that allows you to send and recieve postcards from all over the world. You can sign up for free. After signing up, you can request an address of a random member. Now you can write and send a postcard. For each postcard you send, you will receive one back.

Sinds begin 2017 houd ik een Bullet Journal bij. Voor 2018 ben ik in een nieuwe Journal begonnen. Naast dat ik er mijn planning in maak, vind ik het ook leuk om lijstjes te maken en dingen bij te houden. Zo houd ik in mijn Bullet Journal de kaarten bij die ik verzend via Postcrossing.

Wat is Postcrossing?
Postcrossing is een project waarmee je kaarten kan sturen en verzenden naar mensen overal ter wereld. Je kunt je gratis aanmelden. Na het aanmelden kun je een adres opvragen van een willekeurige andere gebruiker. De bedoeling is dat je hem of haar een kaart stuurt. Voor elke kaart die je stuurt, krijg je er een terug.

Continue Reading

Junk Journal – C is for Coffee

Even as a child I used to keep diaries. Last year I kept a Junk Journal for the first time.

A Junk Journal is a handmade book made up of different kinds of paper. It can be used as a diary.

My Junk Journal is made of design paper, vintage pages from old books and pieces of cloth. I use it as a diary to document events and thoughts, but I also use it for collages. One of the collages I made in my 2017 Junk Journal was about coffee.

Al van kleins af aan houd ik dagboekjes bij. Het afgelopen jaar heb ik voor het eerst een Junk Journal gemaakt en bijgehouden.

Een Junk Journal is een handgemaakt boek van verschillende soorten papier. Het kan gebruikt worden als dagboek.

Mijn Junk Journal is gemaakt van scrappapier, vintage papier uit oude boeken en stukjes stof. Ik gebruik het als dagboek en schrijf er in over dingen die ik meemaak, maar ik maak er ook bijvoorbeeld collages in. Een van de collages in mijn 2017 Junk Journal gaat over koffie.

Continue Reading

10 Random Facts About Me

Hi!

Welcome to Cafe Manon, my lifestyle & journaling blog. Let’s start with a little introduction to who I am. My name is Manon, I’m 26 years old and I’m from the Netherlands.

10 Random facts about me;

 1. My birthday is June 8th, so I’m a Gemini.
 2. I love watching TV series. Some of my favourites are Game of Thrones, Friends and Sherlock.
 3. I have a degree in Social Work,
 4. I’m engaged to Rick.
 5. I collect butterflies.
 6. I drink a lot of coffee, but I also love tea.
 7. I love to travel and explore new places.
 8. I’m really not a morning person.. Definitely a night owl.
 9. I have a rosary tattoo on my ankle.
 10. I like vegetarian food.
Continue Reading