Book Review – A Study in Charlotte by Brittany Cavallaro

Follow my blog with Bloglovin

Let’s start by saying that

I am Sherlocked.

I love everything Sherlock Holmes related and when I found out that Brittany Cavallaro wrote a novel with a Sherlockian twist, I had to read it.

Laat ik beginnen met;

I am Sherlocked.

Ik ben gek op alles wat met Sherlock Holmes te maken heeft. Toen ik de boeken van Brittany Cavallaro zag die gebaseerd zijn op Sherlock, heb ik direct het eerste deel besteld.

Continue Reading

Unboxing – Chocolate and Book Box

A couple of weeks ago, I was looking for book subscription boxes. One of the boxes that caught my eye was the Chocolate and Book box.

Today I received my box. It is my first ever subscription box, so I didn’t really know what to expect. I was very happy when I opened the box and I think I will need to order next month’s box too.

“Books and chocolate make life bearable…”

Een paar weken geleden was ik aan het zoeken naar boeken boxen. Een van de boxen die mij aansprak was de Chocolate and Book box.

Vandaag heb ik mijn box ontvangen. Het was mijn eerste verrassingsbox en ik wist niet echt wat ik kon verwachten. Ik werd er erg blij van om de box uit te pakken en ik denk dat ik die van volgende maand ook wil gaan bestellen.

Continue Reading

Book Review – Hangman by Daniel Cole

I loved reading Ragdoll by Daniel Cole and I was very curious to know what would happen next. Daniel Cole did a great job with this well-written dark thriller.

A detective with no one to trust.
A killer with nothing to lose.

Ragdoll van Daniel Cole vond ik geniaal om te lezen en ik was erg nieuwsgierig naar wat er verder zou gaan gebeuren. Daniel Cole heeft een geweldig vervolg geschreven.

Een rechercheur die niemand kan vertrouwen.
Een moordenaar die niets heeft te verliezen.

Continue Reading

5 Reasons to Keep a Journal

For as long as I can remember I love journals, pens, drawing and writing. I have a box full of old diaries, holiday scrapbooks and other notebooks from the past years. Still I journal almost every day.

I keep a Bullet Journal for my daily appointments, tasks and lists.

I have a Junk Journal for memory keeping.

And I have a journal in which I write for half an hour (almost) every day. I write about what happened, how I feel, what my wishes are, what my fears are.. This is a personal notebook in which I write everything that I can possibly think about.

This morning I was reflecting about why I enjoy journaling. Here are five reasons why I love to write.

My journals.

Al van kleins af aan ben ik gek op schriftjes, pennen, tekenen en schrijven. Ik heb een doos vol oude dagboekjes, vakantieboeken en andere gevulde notitieboeken van de afgelopen jaren. Nog steeds schrijf ik bijna dagelijks.

Ik houd een Bullet Journal bij voor mijn dagelijkse afspraken, taken en lijstjes.

Ik heb een Junk Journal, waarin ik alles plak en opschrijf dat ik niet wil vergeten en wil bewaren.

En ik heb een schrift waarin ik (vrijwel) dagelijks een half uur schrijf. Ik schrijf hierin over wat er is gebeurd, hoe ik me voel, wat mijn wensen zijn, wat mijn angsten zijn.. Dit is vooral een persoonlijk boekje waarin ik alles op kan schrijven wat er in mijn hoofd zit.

Vanochtend zat ik na te denken over waarom ik het zo fijn vind om te schrijven. Hieronder vijf van de redenen waarom ik schrijf.

Continue Reading

Book Review – Helen Grace series

If you follow me on Twitter, maybe you saw that I finished reading ‘Hide and seek’ in February. This is the sixth book in the Helen Grace series by M.J. Arlidge.

The books of the Helen Grace series are titled;

 • Eeny Meeny (2014)
 • Pop goes the weasel (2014)
 • The doll’s house (2015)
 • Liar liar (2015)
 • Little boy blue (2016)
 • Hide and seek (2016)
 • Love me not (2017)

Last year I read Eeny Meeny and ever since I have been a fan of Arlidge’s books. The books have short chapters. They are easy and fast to read and the stories are full of suspence from page one.

Continue Reading

Book Review – Creative Flow

Two days ago I walked into a bookshop and I stumbled upon a book between a few large stacks. The book has cheerful illustrations on the cover and I was drawn to it immediately.

The book is called ‘Creative Flow – A year in my mindful life’ and it is sort of a creative diary. It is written by Jocelyn de Kwant, a mindfulness journalist, and the illustrations are by Sanny van Loon. ‘Creative Flow’ is a workbook with 365 practical exercises that revolve around mindfulness. There are many drawing tasks, but also writing assignments and breathing exercises.

Twee dagen geleden liep ik in een boekenwinkel en ik zag een boekje tussen een paar grote stapels in liggen. Het boekje heeft vrolijke illustraties op de kaft en het sprak me direct aan.

Het boek heet ‘Creative Flow – 365 dagen mindfulness’ en het is een soort van creatief dagboek. Het is geschreven door Jocelyn de Kwant, een mindfulness journaliste, en de illustraties zijn van Sanny van Loon. ‘Creatieve Flow’ is een werkboek met 365 praktische oefeningen die draaien om leven in het hier & nu. Er staan veel tekenopdrachten in, maar ook schrijfopdrachten en ademhalingsoefeningen komen voorbij.

Continue Reading

Wreck this Journal with Me

A few years ago I started a Wreck this Journal, but I never finished it. I bought a new Journal last month and I finally started working on this new book.

What is Wreck this Journal?

In case you haven’t heard about Wreck this Journal before, it’s basically an creative activity notebook for adults created by Keri Smith. Each page has different directions on it and you can interpret the task any way you like. It’s about thinking out of the box and coloring outside of the lines.

Through a series of creatively and quirkily illustrated prompts, acclaimed artist Keri Smith encourages journalers to engage in ‘destructive’ acts in order to experience the true creative process. Readers are introduced to a new way of art and journal making, discovering novel ways to escape the fear of the blank page and fully engage in the creative process.

Examples of the tasks you can find in the Journal;

 • Crack the spine.
 • Drip something on this page.
 • A page for four letter words.
Freeze this page.

Een paar jaar geleden ben ik begonnen in een Wreck this Journal, maar ik heb hem nooit afgemaakt. Ik heb vorige maand een nieuwe Journal gekocht en ik ben er eindelijk in begonnen.

Wat is Wreck this Journal?

Voor als je nog nooit van Wreck this Journal gehoord hebt, het is in feite een creatief activiteiten boek voor volwassenen gemaakt door Keri Smith. Elke pagina heeft een andere opdracht en het aan jou hoe je deze opdracht uitvoert. Het gaat om creatief nadenken en buiten de lijntjes durven te kleuren.

Met een reeks creatief en bijzonder geïllustreerde vragen spoort de befaamde artiest Keri Smith dagboekhouders aan om ‘destructieve’ daden uit te voeren om het ware creatieve proces te ervaren. Lezers worden geïntroduceerd tot een nieuwe manier van kunst en dagboeken bijhouden en ontdekken nieuwe manieren om de angst voor lege pagina te trotseren en volledig op te gaan in het creatieve proces.

Voorbeelden van de opdrachten die je kan vinden in de Journal;

 • Breek de rug van het boek.
 • Druppel iets op deze pagina.
 • Een pagina voor vierletter woorden.
Continue Reading

21 Random Acts of Kindness

Sometimes life can get overwhelming.. Just the other day I wasn’t doing great and my colleague send me a text saying that she was thinking of me. It was a simple act of kindness and it was just what I needed. Sometimes it’s the smallest act that makes the biggest impact.

Random Acts of Kindness – Day

Tomorrow, February 17, it’s Random Acts of Kindness – day. I believe every day should be a day to be kind, but let’s try a bit harder tomorrow. Being kind and compassionate not only helps other people, but also makes one happy and healthier. Maybe this has something to do with karma. Maybe it’s just because when you do good to others, you notice good things around you.

And don’t forget; Kindness is free and most acts of kindness don’t take up more than a minute of your time.

Soms kan het leven overweldigend zijn.. Laatst had ik een dag dat ik niet lekker in mijn vel zat. Een collega stuurde mij toen een berichtje om te zeggen dat ze aan me dacht. Het was een simpel gebaar en het was precies wat ik nodig had. Soms zijn het de kleinste dingen die de grootste impact hebben.

Random Acts of Kindness – Dag

Morgen, 17 februari, is het “Random Acts of Kindness” – dag. Ik vind zelf dat elke dag een dag is om vriendelijk te zijn, maar laten we morgen extra ons best doen. Vriendelijk en medelevend zijn helpt niet alleen andere mensen, maar het maakt je ook zelf gelukkig en gezonder. Misschien heeft dit te maken met karma. Misschien komt dit gewoon doordat als we iets goeds doen voor een ander, we ook meer goede dingen om ons heen zien.

En vergeet niet; Vriendelijkheid is gratis en de meeste dingen die je voor een ander kunt doen kosten je minder dan een minuut.

Continue Reading

Bullet Journal – 25 Habit Tracker ideas

What is a Habit Tracker?

Every month I include a Habit Tracker in my Bullet Journal. It’s one of the things I love about my Bullet Journaling and it’s one of the things that boosts my productivity. It’s a chart which allows me to keep track of my habits and to see how I’m progressing. It’s a helpful tool to manage my time and to see what I do on a daily (or not so daily) basis. Also Habit Trackers are a great way to save you time re-writing the same tasks multiple times per week to remind you to do those tasks.

Habit Tracker

Elke maand hou ik een Habit Tracker bij in mijn Bullet Journal. Het is een van de dingen die ik fijn vindt aan Bullet Journaling en het is een overzicht dat bijdraagt aan mijn productiviteit. Het is een manier om overzicht te houden over bepaalde gewoontes en om te zien of ik vooruitgang boek. Het is een tracker die me bewust maakt van waar ik mijn tijd in stop en wat ik dagelijks doe (of juist niet doe). Ook kun je een Habit Tracker gebruiken om dagelijks terugkerende taken bij te houden, zodat je deze niet dagelijks hoeft op te schrijven.

Continue Reading