How I use my Travelers Notebook as a stamp album

I’ve had my olive green pocket-size Travelers Notebook for a while now, but I didn’t really know what I was going to use it for. I have one grid and one blanc insert. Today I am working on my blanc insert. I decided to make it a small notebook to store my postage stamps.

Ik heb mijn olijfgroene pocketsize Travelers Notebook nu al een tijdje, maar ik wist niet zo goed waar ik hem voor wilde gaan gebruiken. Ik heb een geruit en een blanco notitieboekje. Vandaag ben ik aan de slag gegaan met het blanco boekje. Ik had bedacht om er mijn postzegels in te gaan bewaren.

Travelers Journal Stamp Album

I actually love how my cover turned out, if I may say so myself..
To create an air mail theme, I used washi tape, some stickers and a couple of vintage postage stamps to decorate the cover of my blanc insert.

Ik ben eigenlijk erg blij met hoe de kaft is gelukt!
Om het air mail thema te maken, heb ik washi tape, een paar stickers en vintage postzegels gebruikt om de kaft van mijn blanco boekje te versieren.

Continue Reading

5 Reasons to Keep a Journal

For as long as I can remember I love journals, pens, drawing and writing. I have a box full of old diaries, holiday scrapbooks and other notebooks from the past years. Still I journal almost every day.

I keep a Bullet Journal for my daily appointments, tasks and lists.

I have a Junk Journal for memory keeping.

And I have a journal in which I write for half an hour (almost) every day. I write about what happened, how I feel, what my wishes are, what my fears are.. This is a personal notebook in which I write everything that I can possibly think about.

This morning I was reflecting about why I enjoy journaling. Here are five reasons why I love to write.

My journals.

Al van kleins af aan ben ik gek op schriftjes, pennen, tekenen en schrijven. Ik heb een doos vol oude dagboekjes, vakantieboeken en andere gevulde notitieboeken van de afgelopen jaren. Nog steeds schrijf ik bijna dagelijks.

Ik houd een Bullet Journal bij voor mijn dagelijkse afspraken, taken en lijstjes.

Ik heb een Junk Journal, waarin ik alles plak en opschrijf dat ik niet wil vergeten en wil bewaren.

En ik heb een schrift waarin ik (vrijwel) dagelijks een half uur schrijf. Ik schrijf hierin over wat er is gebeurd, hoe ik me voel, wat mijn wensen zijn, wat mijn angsten zijn.. Dit is vooral een persoonlijk boekje waarin ik alles op kan schrijven wat er in mijn hoofd zit.

Vanochtend zat ik na te denken over waarom ik het zo fijn vind om te schrijven. Hieronder vijf van de redenen waarom ik schrijf.

Continue Reading

Wreck this Journal with Me

A few years ago I started a Wreck this Journal, but I never finished it. I bought a new Journal last month and I finally started working on this new book.

What is Wreck this Journal?

In case you haven’t heard about Wreck this Journal before, it’s basically an creative activity notebook for adults created by Keri Smith. Each page has different directions on it and you can interpret the task any way you like. It’s about thinking out of the box and coloring outside of the lines.

Through a series of creatively and quirkily illustrated prompts, acclaimed artist Keri Smith encourages journalers to engage in ‘destructive’ acts in order to experience the true creative process. Readers are introduced to a new way of art and journal making, discovering novel ways to escape the fear of the blank page and fully engage in the creative process.

Examples of the tasks you can find in the Journal;

  • Crack the spine.
  • Drip something on this page.
  • A page for four letter words.
Freeze this page.

Een paar jaar geleden ben ik begonnen in een Wreck this Journal, maar ik heb hem nooit afgemaakt. Ik heb vorige maand een nieuwe Journal gekocht en ik ben er eindelijk in begonnen.

Wat is Wreck this Journal?

Voor als je nog nooit van Wreck this Journal gehoord hebt, het is in feite een creatief activiteiten boek voor volwassenen gemaakt door Keri Smith. Elke pagina heeft een andere opdracht en het aan jou hoe je deze opdracht uitvoert. Het gaat om creatief nadenken en buiten de lijntjes durven te kleuren.

Met een reeks creatief en bijzonder geïllustreerde vragen spoort de befaamde artiest Keri Smith dagboekhouders aan om ‘destructieve’ daden uit te voeren om het ware creatieve proces te ervaren. Lezers worden geïntroduceerd tot een nieuwe manier van kunst en dagboeken bijhouden en ontdekken nieuwe manieren om de angst voor lege pagina te trotseren en volledig op te gaan in het creatieve proces.

Voorbeelden van de opdrachten die je kan vinden in de Journal;

  • Breek de rug van het boek.
  • Druppel iets op deze pagina.
  • Een pagina voor vierletter woorden.
Continue Reading

Junk Journal – C is for Coffee

Even as a child I used to keep diaries. Last year I kept a Junk Journal for the first time.

A Junk Journal is a handmade book made up of different kinds of paper. It can be used as a diary.

My Junk Journal is made of design paper, vintage pages from old books and pieces of cloth. I use it as a diary to document events and thoughts, but I also use it for collages. One of the collages I made in my 2017 Junk Journal was about coffee.

Al van kleins af aan houd ik dagboekjes bij. Het afgelopen jaar heb ik voor het eerst een Junk Journal gemaakt en bijgehouden.

Een Junk Journal is een handgemaakt boek van verschillende soorten papier. Het kan gebruikt worden als dagboek.

Mijn Junk Journal is gemaakt van scrappapier, vintage papier uit oude boeken en stukjes stof. Ik gebruik het als dagboek en schrijf er in over dingen die ik meemaak, maar ik maak er ook bijvoorbeeld collages in. Een van de collages in mijn 2017 Junk Journal gaat over koffie.

Continue Reading