Bullet Journal – February Setup

February is right around the corner, which means it’s time to set up my Bullet Journal. For this month, I choose to draw flowers and use red and yellow as my focal colors.

February cover page.

Het is al weer bijna februari en dat betekend dat het tijd is om mijn Bullet Journal klaar te maken voor komende maand. Ik heb ervoor gekozen om bloemen te tekenen en de kleuren geel en rood te gebruiken.

Habit Tracker

Next is my Habit Tracker. Every day you fill it in if you actually did that habit. I wrote down my habits I want to track and I wrote down the dates.

February habit tracker.

Na de “Hello February” pagina komt mijn habit tracker. Elke dag kan ik deze invullen als ik iets gedaan heb. Ik heb dingen opgeschreven die ik bij wil houden en ook heb ik de data opgeschreven.

Daily pages

Next are my daily pages. For my daily pages I like to keep it simple. I use two pages for one week and I like to have space to write down appointments and tasks for each day. Also I keep a small area open for notes.

February daily pages.

Daarna komen mijn dagelijkse pagina’s. Ik houd deze paina’s graag simpel. Ik gebruik twee pagina’s voor één week. Dan heb ik genoeg ruimte om dagelijks mijn afspraken en taken op te schrijven. Ook houd ik een stukje open voor notities.

On line a day

This month I’m trying out something new. I made a spread titled ‘One line a day’. In February I will write down one line each day. I saw this idea on Instagram and Pinterest and I wanted to try it out myself.

One line a day in February.

Deze maand probeer ik iets nieuws. Ik heb een pagina gemaakt die ik ‘One line a day’ heb genoemd. In februari zal ik elke dag één zin opschrijven. Ik zag dit idee op Instagram en Pinterest voorbij komen en ik wilde het zelf ook eens proberen.

Spending log

Last up is my Spending Log. Here I can keep track of my expenses and income.

Things I used to create my February setup;

Are you ready for February?

February spending log.

Als laatste nog mijn ‘Spending Log’. Hier kan ik mijn inkomsten en uitgaven bijhouden.

Spullen die ik heb gebruikt voor mijn februari pagina’s;

Zijn jullie al klaar voor Februari?

This post contains affiliate links.

You may also like

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *