5 Reasons to Keep a Journal

For as long as I can remember I love journals, pens, drawing and writing. I have a box full of old diaries, holiday scrapbooks and other notebooks from the past years. Still I journal almost every day.

I keep a Bullet Journal for my daily appointments, tasks and lists.

I have a Junk Journal for memory keeping.

And I have a journal in which I write for half an hour (almost) every day. I write about what happened, how I feel, what my wishes are, what my fears are.. This is a personal notebook in which I write everything that I can possibly think about.

This morning I was reflecting about why I enjoy journaling. Here are five reasons why I love to write.

My journals.

Al van kleins af aan ben ik gek op schriftjes, pennen, tekenen en schrijven. Ik heb een doos vol oude dagboekjes, vakantieboeken en andere gevulde notitieboeken van de afgelopen jaren. Nog steeds schrijf ik bijna dagelijks.

Ik houd een Bullet Journal bij voor mijn dagelijkse afspraken, taken en lijstjes.

Ik heb een Junk Journal, waarin ik alles plak en opschrijf dat ik niet wil vergeten en wil bewaren.

En ik heb een schrift waarin ik (vrijwel) dagelijks een half uur schrijf. Ik schrijf hierin over wat er is gebeurd, hoe ik me voel, wat mijn wensen zijn, wat mijn angsten zijn.. Dit is vooral een persoonlijk boekje waarin ik alles op kan schrijven wat er in mijn hoofd zit.

Vanochtend zat ik na te denken over waarom ik het zo fijn vind om te schrijven. Hieronder vijf van de redenen waarom ik schrijf.

My daily notebook.

1. You can be you.

You can write whatever you like. You can be hysterically happy, angry, sad, weird, complicated and unreasonable. Your notebook and pen won’t judge you and they will not tell anybody. You can be honest, without consequences.

2. You can keep memories.

Keep memories in your journals by writing about events (in detail) and by adding photos and other memorabilia. I cherish my old journals and like to browse through them to see what I have been up to. From time to time I look through my old Bullet Journal to see what movies I’ve watched or what restaurants I’ve been to.. Everything can be easily retrieved.

3. You can get creative.

You can do a lot more than just write in a journal. Of course it’s okay to just write, that’s completely up to you (reason number 1; You can be you). But if you like, you can draw, cut, paste, paint, scrapbook.. You can be as creative as you want to be and find new ways to keep your memories.

4. You can clear your mind.

By writing about how my day was (both positive and negative), I can clear my mind. I write down how I feel and I use my journal as an outlet. Sometimes it helps to make lists. When I have a busy day ahead of me, writing a list can make me feel more in control.

5. You can track your progress.

Everyone has goals, big or small. By writing about these goals, finding ways to accomplish them, making lists or by keeping a habit tracker in your Bullet Journal, you can track your progress.

My Junk Journal.

1. Je kunt helemaal jezelf zijn.

Je mag opschrijven wat je maar wilt. Je mag hysterisch blij, boos, verdrietig, raar, gecompliceerd, ongenuanceerd en onredelijk zijn. Je schrift en pen zullen je er niet voor veroordelen en zullen niets verder vertellen. Je mag eerlijk zijn, zonder dat daar iets tegenover staat.

2. Je kunt herinneringen bewaren.

Door gebeurtenissen (tot in detail) op te schrijven en hierbij bijvoorbeeld foto’s en aandenkens te plakken, leg je herinneringen vast. Ik vind het heerlijk om door oude boekjes te bladeren en te lezen wat ik bijvoorbeeld vorig jaar zomer allemaal gedaan heb. Ik kijk ook nog wel eens in mijn Bullet Journal van vorig jaar. Welke films keek ik toen, waar zijn we toen ook alweer uit eten geweest.. Alles is makkelijk terug te vinden.

3. Je wordt creatief uitgedaagd.

In een journal hoef je niet alleen te schrijven. Dit mag natuurlijk wel, dat is ieders eigen keuze (zie punt 1). Je kunt echter ook tekenen, plakken, verven, scrapbooken.. Je kunt het zo creatief maken als je zelf wilt en je kunt steeds nieuwe manieren bedenken om herinneringen vast te leggen.

4. Je kunt je hoofd leegmaken.

Door te schrijven over hoe mijn dag is verlopen (positief of negatief) merk ik dat ik mijn hoofd leeg maak. Ik schrijf gevoelens van me af en kan mijn hart luchten. Daarnaast kan het soms ook helpen om lijstjes te maken. Als ik veel moet doen, vind ik het fijn om dit overzichtelijk op te schrijven zodat ik meer overzicht heb.

5. Je kunt vooruitgang bijhouden.

Iedereen heeft doelen, groot of klein. Door hierover te schrijven, manieren te vinden waarom je je doelen kunt behalen, lijstjes te maken of een habit tracker in je Bullet Journal bij te houden, kun je je vooruitgang bijhouden.

 

Do you keep a journal? What are your reasons?

This post contains affiliate links.

You may also like

6 Comments

  1. Heel leuk Manon! Ik heb ook een Bullet Journal, maar doe er helaas te weinig mee momenteel. Te druk, andere prioriteiten. Heb wel van dit jaar een agenda die ik ietwat als BuJo in heb kunnen richten.
    Ik vind je Junk Journal erg gaaf trouwens!! Heel kunstig. Zo iets hoop ik ook ooit nog eens te gaan maken.

  2. I have always thought about keeping a journal, as a way to get all of the thoughts going on in my head, out! I might have to start one after reading this post x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *