Book Review – Love Me Not by M.J. Arlidge

Love Me Not

Author: M.J. Arlidge
ISBN: 0718183851 (ISBN13: 9780718183851)
Series: Helen Grace #7
Genre: Thriller / Mystery

Nederlandse titel: Klein Klein Kleutertje

Curious to know what this book is about and what I think of it?

Love Me Not

“The body of a woman is found early in the morning. She is found on the highway and it looks like a tragic accident. When Helen Grace arrives at the scene, it immediately becomes clear to her that it’s not an accident, but a coldblooded murder. But why would anyone target a much-loved wife and mother?

Not much later, a pharmacist is killed in the shopping center, while his customers are left unharmed. Helen must use all of her knowledge of the criminal mind, if she wants to find out the identity of the murderer before more blood will be shed. But any mistake and it might be her own…

Klein Klein Kleutertje

“Vroeg in de ochtend wordt het lichaam van een vrouw gevonden. Ze ligt op de autoweg en het lijkt een tragisch ongeluk. Als Helen Grace op de plaats des onheils arriveert is het voor haar meteen duidelijk dat het om een koelbloedige moord gaat. Maar waarom deze vrouw – een liefhebbende echtgenote en zorgzame moeder – het slachtoffer is, is een raadsel.

Niet veel later wordt er in het winkelcentrum een apotheker gedood, terwijl hij nog klanten in zijn zaak had. Waarom worden er getuigen levend achtergelaten door de moordenaar? Helen moet al haar kennis van het misdadige brein in de strijd gooien, wil ze achter de identiteit van de dader komen voordat er nog een slachtoffer valt. En als ze zelf het volgende doelwit lijkt, wordt de zaak alleen maar persoonlijker…”

(Samenvatting van Bol.com)

My signed book!

M.J. Arlidge

M.J. Arlidge has worked in television for the last 15 years, specialising in high end drama production. His debute thriller was Eeny Meeny, the first of the Helen Grace novels.

M.J. Arlidge heeft de afgelopen 15 jaar voor de televisie gewerkt en hij isgespecialiseerd in high-end dramaproducties. Zijn debuutthriller was Iene Miene Mutte, het eerste boek van de Helen Grace serie.

You can find M.J. Arlidge on Twitter.

The best Helen Grace novel yet

Love Me Not was one of my most anticipated books of 2018. I love the Helen Grace series. The books are fast-paced, well written, with short chapters and I think Helen Grace is a wonderful protagonist. Helen Grace isn’t the most every day character. She is strong and smart, but often she thinks nothing of her own safety. She is fierce and fearless and she leads the inspectors of the Major Incident Team in Southampton.

Love Me Not starts with Helen who wants to escape the silence of her own apartment and goes out for an early-morning drive on her motorcycle. She almost gets hit by a car and then comes upon an apparent carjacking victim, a woman shot twice at close range. Helen realises that she might just have crossed paths with the murderer, speeding away from the scene. Not long after Helen has found the woman, another murder takes place; a pharmacist is killed, also shot at close range. Now begins a race against time. Helen and her team must find who is responsible for these coldblooded murders, before more people get hurt.

The story takes place in the course of 24-hours. A lot can happen in the span of just a few hours. This is a format that is new in the Helen Grace-series. I enjoyed it and I couldn’t stop reading. It took me less than a day to finish this book. I needed to know who was behind the murders and what the motives were.

I would recommend reading the other six Helen Grace novels first. The characters, their feelings and their relationships are based on what happened before and Love Me Not doesn’t give a lot of back stories. Helen has just gotten out of prison and she is still trying to come to terms with the arrest, prison time, and being framed. Helen and her team aren’t on top of their game. Helen specifically finds it difficult to work with DC Joanna Sanderson. She lead the man-hunt that ended up with Helen going to jail, although Sanderson rectified this and she was a part of freeing Helen from her wrongful incarceration. Still, I can’t really blame Helen for having mixed feelings about working with someone who didn’t trust her.

In this book, we get to know Emilia Garanita, the tainted journalist, from a different perspective. She’s back at her old job and tries to work herself back up. She still gets on my nerves, but after reading Love Me Not I feel like I understand her a bit more.

The ending made me feel satisfied and sad at the same time.

Helen Grace meets ’24’ and Natural Born Killers. The story had me hooked from the start and I couldn’t put the book down.

5 out of 5 stars.

*****

Klein Klein Kleutertje was een de boeken waar ik het meest naar uit keek in 2018. Ik ben dol op de Helen Grace-serie. De boeken lezen snel, zijn goed geschreven, hebben korte hoofdstukken en ik vind Helen Grace een geweldig hoofdpersonage. Ze is niet het meest alledaagse personage. Helen is sterk en slim, maar vaak denkt ze niet aan haar eigen veiligheid. Ze is fel en onverschrokken en ze leidt de inspecteurs van het Major Incident Team in Southampton.

Klein Klein Kleutertje begint met Helen in de vroege ochtend. Ze wilt even ontsnappen aan de stilte van haar eigen appartement en ze gaat een stukje rijden op haar motor. Ze wordt bijna aangereden door een auto en ziet dan wat verderop een lichaam op de weg liggen, een vrouw die tweemaal van dichtbij is neergeschoten. Helen realiseert zich dat ze misschien net door de moordenaar van de weg af is gereden. Niet lang nadat Helen de vrouw heeft gevonden, vindt er opnieuw een moord plaats; een apotheker wordt neergeschoten. Nu begint een race tegen de klok waarin Helen en haar team moeten onderzoeken wie verantwoordelijk is voor deze koelbloedige moorden, voordat er meer mensen gewond raken.

Het verhaal speelt zich af binnen 24 uur. Binnen een paar uur kan er veel gebeuren. Dit is nieuw in de Helen Grace-serie. Ik vond het erg fijn lezen en ik kon dan ook niet stoppen. Het kostte me minder dan een dag om dit boek uit te lezen. Ik moest weten wie er achter de moorden zat en wat de motieven waren.

Ik zou aanraden om eerst de andere zes Helen Grace-boeken te lezen. De personages, hun gevoelens en hun relaties zijn gebaseerd op wat er eerder is gebeurd en Klein Klein Kleutertje geeft niet veel achtergrondinformatie. Helen is net uit de gevangenis gekomen en moet de arrestatie, haar tijd in de gevangenis en het verraad nog verwerken. Helen en haar team zijn dan ook niet op hun ebst. Helen vindt het vooral moeilijk om samen te werken met DC Joanna Sanderson. Ze leidde de heksenjacht die ertoe leidde dat Helen werd gearresteerd, hoewel Sanderson dit corrigeerde en ze meehielp aan het bevrijden van Helen van haar onrechtmatige gevangenisstraf. Toch kan ik begrijpen dat Helen gemengde gevoelens heeft over het samenwerken met iemand die haar niet vertrouwde.

In dit boek leren we Emilia Garanita, de vervelende journaliste, op een andere manier kennen. Ze heeft haar oude baan terug en probeert zichzelf weer op te werken. Ze werkt nog steeds op mijn zenuwen, maar na het lezen van Klein Klein Kleutertje, heb ik het gevoel dat ik haar een beetje beter begrijp.

Het einde gaf me tegelijkertijd een tevreden als een verdrietig gevoel.

Helen Grace met een beetje van ’24’ en ‘Natural Born Killers’. Ik zat direct in het verhaal en ik kon het boek niet wegleggen.

5 van de 5 sterren.

 

Get your copy

 Amazon / Bol.com

This post contains affiliate links.

You may also like

1 Comment

  1. Jaaa ik ben naar deze zo benieuwd. Ik ben ooit begonnen met Klikspaan en toen heb ik de serie verder gelezen.. Dat was misschien niet de juiste volgorde…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *