Book Review – Creative Flow

Two days ago I walked into a bookshop and I stumbled upon a book between a few large stacks. The book has cheerful illustrations on the cover and I was drawn to it immediately.

The book is called ‘Creative Flow – A year in my mindful life’ and it is sort of a creative diary. It is written by Jocelyn de Kwant, a mindfulness journalist, and the illustrations are by Sanny van Loon. ‘Creative Flow’ is a workbook with 365 practical exercises that revolve around mindfulness. There are many drawing tasks, but also writing assignments and breathing exercises.

Twee dagen geleden liep ik in een boekenwinkel en ik zag een boekje tussen een paar grote stapels in liggen. Het boekje heeft vrolijke illustraties op de kaft en het sprak me direct aan.

Het boek heet ‘Creative Flow – 365 dagen mindfulness’ en het is een soort van creatief dagboek. Het is geschreven door Jocelyn de Kwant, een mindfulness journaliste, en de illustraties zijn van Sanny van Loon. ‘Creatieve Flow’ is een werkboek met 365 praktische oefeningen die draaien om leven in het hier & nu. Er staan veel tekenopdrachten in, maar ook schrijfopdrachten en ademhalingsoefeningen komen voorbij.

Creative Flow

In the introduction, Jocelyn talks about how she learned about mindfulness and how it helped her. I can relate to her story and I understand what she means with living a hectic life and wishing you can be more creative and relaxed. The 365 assignments in the book are exercises that helped Jocelyn and now she wants to share them.

In de inleiding verteld Jocelyn over hoe zij met mindfulness in aanraking is gekomen en hoe het haar heeft geholpen. Ik herken me in haar verhaal en begrijp wat ze bedoeld met het hebben van een druk leven (druk-druk-druk) en de wens hebben om creatiever en rustiger te zijn. De 365 opdrachten in het boek zijn oefeningen die Jocelyn als helpend heeft ervaren en nu wilt delen.

Mindful chapters

The book is divided into twelve chapters; nature, senses, play, connect, create, body, meditate, doodle, work, explore, write and do nothing. Each chapter starts with a brief introduction to the subject. All of the pages are beautifully designed with fun illustrations.

I’m glad I bought this book and I can’t wait to start working on the exercises. Focus, with full awareness, and do something creative every day. No matter how small.

Mindful hoofdstukken

Het boek is opgedeeld in twaalf hoofdstukken; natuur, dagelijks leven, spelen, lijf, tekenen, verbinding, zintuigen, schrijven, creativiteit, ontdekken, eten en nietsdoen. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding over het onderwerp en op de pagina’s die volgen staan de oefeningen beschreven. Alle pagina’s zijn prachtig vormgegeven met leuke illustraties.

Ik ben blij dat ik het boekje gekocht heb en ik heb zin om te gaan starten met de oefeningen. Even in het hier & nu, met volledige aandacht, elke dag iets creatiefs doen. Hoe klein dan ook.

The book is available on Amazon and Bol.com.

This post contains affiliate links.

You may also like

9 Comments

  1. Oeh dit lijkt me super leuk! Hou je een beetje je progress bij? Ben benieuwd hoe het verloopt als je hem een paar weken bij aan het houden bent 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *